Aktuellt

2018-09-06

Vi är glada att ha fått vara delaktiga i detta spännande och viktiga projekt. Trafikverket arrangerade ett uppskattat studiebesök i helgen där flera av EnviroPlannings medarbetare bidrog med erfarenheter kring planeringen av ekodukten, byggskedet samt miljöuppföljningen.

2018-05-21

Under 2017 har EnviroPlanning gjort en uppföljande granskning av hur förskolorna i fyra stadsdelar i Göteborg arbetar med att göra barnens miljö mer giftfri.

2018-03-21

EnviroPlanning har tilldelats betyget Högsta Kreditvärdighet, UC-guld, av UC.

2017-12-21

Vi vill tacka alla kunder och samarbetspartners för ett fantastiskt 2017!

2017-12-18

Nya medarbetare på EnviroPlanning.

Sidor