Infrastrukturens barriäreffekter för klövdjur

 

Vägar och järnvägar utgör vandringshinder för många djur, med risk för ökad dödlighet för de djur som försöker korsa infrastrukturen, och även långsiktiga ekologiska effekter på grund av att landskapet och djurpopulationer delas upp. Befintliga broar kan erbjuda säkra och effektiva passager åt djuren och därmed minska en viss barriärpåverkan. EnviroPlanning har tillsammans med SLU och Trafikverket skrivit en rapport som ger ett underlag för att analysera vägnätets och järnvägsnätets barriäreffekt för klövdjur, identifiera befintliga brister och bedöma behovet av åtgärder som minskar barriäreffekten och trafikdödligheten hos klövdjur.

Läs hela rapporten här: https://online4.ineko.se/trafikverket/Product/Detail/50809

Dela