Vattendomsansökan för Västlänken

EnviroPlanning har fått uppdraget att under 2014 leda arbetet inom projekt Västlänken med att ta fram ansökningshandlingar för tillstånd till vattenverksamhet, det man förr kallade vattendom. Uppdraget innebär att leda och driva processen samt ta fram teknisk beskrivning, hydrogeologiskt PM samt miljökonsekvensbeskrivning. EnviroPlanning kommer förutom våra egna medarbetare att engagera underkonsulter för att hantera delar av ansökan.

Vill du veta mer, kontakta Kerstin Larsson, 031-771 87 42 eller via e-post: kerstin.larsson(a)enviroplanning.se

 

Dela