Aktuellt

2017-09-25

EnviroPlanning deltog vid Conference on Wind energy and Wildlife impacts i Portugal.

2017-06-19

EnviroPlanning har fått i uppdrag att undersöka innehållet i europeiska tvätt- och maskindiskmedel.

2017-06-02

EnviroPlannings sköter miljöbyggledningen åt Trafikverket när Göteborg får en ny tunnel under Göta älv.

2017-05-09

Stefan Pettersson är medförfattare till en ny syntesrapport om vindkraft, fåglar och fladdermöss.

2017-04-27

Tony Johansson har anställts som VD med ansvar att driva och leda bolaget mot tydliga mål med fokus på utveckling av verksamheten.

Sidor