Aktuellt

2017-01-23

Tim Hipkiss är medförfattare till en ny rapport om kungsörnar och vindkraft.

2017-01-16

Under hösten 2016 inventerade EnviroPlanning flodpärlmusslor åt länsstyrelsen.

2016-12-07

Stefan Pettersson har deltagit i en stor fladdermusräkning i en underjordisk befästning i Polen.

2016-02-19

En ny rapport från Trafikverket, EnviroPlanning och SLU.

2015-09-30

EnviroPlanning har ansvarat för en stor naturvärdesinventering inför ombyggnaden av E20 förbi Mariestad.

Sidor