Aktuellt

2017-05-09

Stefan Pettersson är medförfattare till en ny syntesrapport om vindkraft, fåglar och fladdermöss.

2017-04-27

Tony Johansson har anställts som VD med ansvar att driva och leda bolaget mot tydliga mål med fokus på utveckling av verksamheten.

2017-01-23

Tim Hipkiss är medförfattare till en ny rapport om kungsörnar och vindkraft.

2017-01-16

Under hösten 2016 inventerade EnviroPlanning flodpärlmusslor åt länsstyrelsen.

2016-12-07

Stefan Pettersson har deltagit i en stor fladdermusräkning i en underjordisk befästning i Polen.

Sidor