Aktuellt

2015-04-15

Mattias Olsson är medförfattare i en kommande handbok om lösningar till vägars och järnvägars ekologiska påverkan.

Brunbjörn
2015-03-27

Marcus Elfström har ingått i en expertgrupp som utvecklat riktlinjer för hanteringen av björnar som uppsöker bebyggelse.

2015-03-26

Fladdermusexperten Stefan Pettersson har börjat arbeta på EnviroPlanning.

2014-07-08

Helena Norin är en av författarna till Naturskyddsföreningens nya handlingsplaner om den giftfria förskolan.

2014-06-30

Inom två projekt längs med E6:an i Bohuslän arbetar vi som Trafikverkets miljöbyggledare.

Sidor