Aktuellt

2015-03-26

Fladdermusexperten Stefan Pettersson har börjat arbeta på EnviroPlanning.

2014-07-08

Helena Norin är en av författarna till Naturskyddsföreningens nya handlingsplaner om den giftfria förskolan.

2014-06-30

Inom två projekt längs med E6:an i Bohuslän arbetar vi som Trafikverkets miljöbyggledare.

2014-04-16

EnviroPlanning är en av partners till IENE 2014, en internationell konferens om miljöanpassning av infrastruktur i Malmö 16-19 september.

2013-12-20

Norska miljødirektoratet studerar nu med hjälp av EnviroPlanning vilka biomarkörer som är mest lämpade för miljöövervakning i olika ekosystem.

Sidor