Aktuellt

2016-02-19

En ny rapport från Trafikverket, EnviroPlanning och SLU.

2015-09-30

EnviroPlanning har ansvarat för en stor naturvärdesinventering inför ombyggnaden av E20 förbi Mariestad.

2015-04-15

Mattias Olsson är medförfattare i en kommande handbok om lösningar till vägars och järnvägars ekologiska påverkan.

Brunbjörn
2015-03-27

Marcus Elfström har ingått i en expertgrupp som utvecklat riktlinjer för hanteringen av björnar som uppsöker bebyggelse.

2015-03-26

Fladdermusexperten Stefan Pettersson har börjat arbeta på EnviroPlanning.

Sidor