Aktuellt

2014-04-16

EnviroPlanning är en av partners till IENE 2014, en internationell konferens om miljöanpassning av infrastruktur i Malmö 16-19 september.

2013-12-20

Norska miljødirektoratet studerar nu med hjälp av EnviroPlanning vilka biomarkörer som är mest lämpade för miljöövervakning i olika ekosystem.

2013-12-20

EnviroPlanning har fått uppdraget att under 2014 leda arbetet inom projekt Västlänken med att ta fram ansökningshandlingar för tillstånd till vattenverksamhet.

Sälgsandbi (Andrena vaga)
2013-11-29

Sällsynta vildbin flyttas inför bygget av den nya sträckningen av väg 27 utanför Borås.

2013-09-09

Tim Hipkiss är nyanställd uppdragsledare på EnviroPlanning. Han är disputerad ekolog och undersöker hur kungsörnar i norra Sverige påverkas av vindkraft. Kungsörnar riskerar att flyga in i rotorbladen eller skrämmas iväg från områden som tidigare var orörda. Tim identifierar hur stora ytor och vilka biotoper kungsörnar behöver. På så sätt kan områden lämpliga för vindkraft identifieras.

Sidor