Aktuellt

2013-04-25

Nu börjar naturen vakna och i många av våra projekt följer vi vad som händer. Det kan vara snokar, grodor eller fåglar som behöver inventeras. I Torp utanför Uddevalla ska en ny påfart och trafikled norr om köpcentret byggas. Ormar är fridlysta och därför måste Trafikverket kontrollera om det finns bra livsmiljöer och i så fall ta hänsyn till djuren när vägen byggs. Därför har ormarna inventerats nu i veckan.

2013-04-05

Det har inte regnat eller snöat i Göteborg på flera månader. Då har höga halter av giftiga ämnen kunnat ansamlas på vägar och andra hårdgjorda ytor. Christian Åberg och Niklas Hanson på EnviroPlanning har tillsammans med forskare från Göteborgs Universitet undersökt hur miljögifterna påverkar fisken i en bäck som tar emot dagvatten.

2012-11-15

I Göteborg ska en 6 km lång tågtunnel och två nya stationer byggas i centrala staden. Projektet bjuder på utmaningar i allt från förorenad mark till hur Universeums djur påverkas.

2012-11-15

Naturvårdsverket utreder om tillsatser kan läcka ut från återvunnen betong som används i vägbyggen eller när gammal betong läggs på deponi.

2012-11-15

En ekodukt i Sandsjöbacka kan ge både bättre ekologiska samband och färre viltolyckor när djuren kan passera E6 på ett säkert sätt.

Sidor