Aktuellt

Sälgsandbi (Andrena vaga)
2013-11-29

Sällsynta vildbin flyttas inför bygget av den nya sträckningen av väg 27 utanför Borås.

2013-09-09

Tim Hipkiss är nyanställd uppdragsledare på EnviroPlanning. Han är disputerad ekolog och undersöker hur kungsörnar i norra Sverige påverkas av vindkraft. Kungsörnar riskerar att flyga in i rotorbladen eller skrämmas iväg från områden som tidigare var orörda. Tim identifierar hur stora ytor och vilka biotoper kungsörnar behöver. På så sätt kan områden lämpliga för vindkraft identifieras.

2013-04-25

Nu börjar naturen vakna och i många av våra projekt följer vi vad som händer. Det kan vara snokar, grodor eller fåglar som behöver inventeras. I Torp utanför Uddevalla ska en ny påfart och trafikled norr om köpcentret byggas. Ormar är fridlysta och därför måste Trafikverket kontrollera om det finns bra livsmiljöer och i så fall ta hänsyn till djuren när vägen byggs. Därför har ormarna inventerats nu i veckan.

2013-04-05

Det har inte regnat eller snöat i Göteborg på flera månader. Då har höga halter av giftiga ämnen kunnat ansamlas på vägar och andra hårdgjorda ytor. Christian Åberg och Niklas Hanson på EnviroPlanning har tillsammans med forskare från Göteborgs Universitet undersökt hur miljögifterna påverkar fisken i en bäck som tar emot dagvatten.

2012-11-15

I Göteborg ska en 6 km lång tågtunnel och två nya stationer byggas i centrala staden. Projektet bjuder på utmaningar i allt från förorenad mark till hur Universeums djur påverkas.

Sidor