Aktuellt

2012-11-15

I Göteborg ska en 6 km lång tågtunnel och två nya stationer byggas i centrala staden. Projektet bjuder på utmaningar i allt från förorenad mark till hur Universeums djur påverkas.

2012-11-15

Naturvårdsverket utreder om tillsatser kan läcka ut från återvunnen betong som används i vägbyggen eller när gammal betong läggs på deponi.

2012-11-15

En ekodukt i Sandsjöbacka kan ge både bättre ekologiska samband och färre viltolyckor när djuren kan passera E6 på ett säkert sätt.

2012-10-05

I höstas var Christian, Maja och Patrik ute och elfiskade i flera av EnviroPlannings projekt. Genom att undersöka förekomst (antal) och kondition (längd och vikt) hos fisken kan man se om miljön är störd.

2012-10-04

Anna och Patrik från EnviroPlanning inventerade i augusti 2012 flodpärlmussla nedströms Melltorps kraftverk i Säveån. Inventeringen gjordes på uppdrag av Trafikverket i samband med byggstart av bärighetsförstärkningen av Väg 1778. Bitvis var bottnarna idealiska för flodpärlmussla med sand, grus och mindre stenar. Trots det gjordes inga fynd av arten eller av andra stormusslor.

Sidor