Aktuellt

2012-06-20

EnviroPlanning inventerar fågelfaunan på Kornbyberget, Tanumshede på uppdrag av Trafikverket. Syftet är att undersöka effekter av ny väg E6 på fågelfaunan, och att inhämta kunskap inför framtida projekt. Kornbyberget har unika naturvärden i form av sin storlek, mångformighet och ostördhet. Till stor del utgörs Kornbyberget av ett stort sammanhängande skogs- och hällmarksområde dominerad av tall, med inslag av våtmarker och lövskogsmiljöer med framförallt krattek.

2012-06-04

Halten av bisfenol A i urin ökade med 4600 procent när fyra av Svenska Dagbladets reportrar åt mat från konservburkar i två dagar.Kemikalien bisfenol A är hormonstörande.

2012-05-21

De svenska vägkanterna har idag en yta motsvarande Öland och utgör ett viktigt habitat i landskapet. Vägkanterna har en artrik kärlväxtflora där rödlistade arter som trängts undan från jordbrukslandskapet förekommer.

2012-05-16

Årligen sker runt 40 000 viltolyckor med älg och rådjur. Det är på de mindre och medelstora vägarna som de flesta sker och viltstängsel är långt ifrån någon idealläsning.

2012-04-19

Vid groddammen och grodtunnlarna på sträckan Ingared - Alingsås (E20)  kan man få uppleva ett fascinerande skådespel en sen kväll i april. Där möts man av ljudligt spelande grodor och paddor i dammen som väntar på honor och strävsamma paddhonorna med sina tunga ryggsäckar av hannar på väg genom specialgjorda tunnlar under vägen till väntande lekvatten. Eller varför inte stanna upp en stund och skåda en kärlekskrank paddhanne, som skamsen flyr fältet när partnern visar sig var en dykarskalbagge.

Sidor