Aktuellt

2012-05-16

Årligen sker runt 40 000 viltolyckor med älg och rådjur. Det är på de mindre och medelstora vägarna som de flesta sker och viltstängsel är långt ifrån någon idealläsning.

2012-04-19

Vid groddammen och grodtunnlarna på sträckan Ingared - Alingsås (E20)  kan man få uppleva ett fascinerande skådespel en sen kväll i april. Där möts man av ljudligt spelande grodor och paddor i dammen som väntar på honor och strävsamma paddhonorna med sina tunga ryggsäckar av hannar på väg genom specialgjorda tunnlar under vägen till väntande lekvatten. Eller varför inte stanna upp en stund och skåda en kärlekskrank paddhanne, som skamsen flyr fältet när partnern visar sig var en dykarskalbagge.

2012-01-02

Livsmedelsverket publicerade under hösten en sammanställning av möjliga hälsorisker hos olika material som används i förpackningar och husgeråd som kommer i kontakt med livsmedel.

2012-01-02

I höst har Livsmedelsverket publicerat resultatet av en undersökning som SIK har utfört om hur stor klimatpåverkan olika livsmedelsförpackningar har.

2012-01-02

Regeringen har i december beslutat om ändring i trafikförordningen och vägmärkesförordningen, som innebär en kategorisering av tunnlar likvärdig med den i övriga Europa.

Sidor