Aktuellt

2012-01-02

Kemikalieinspektionen har analyserat elektriska och elektroniska leksaker och bedömt halterna av bl a bly, kvicksilver och flamskyddsmedel. Resultatet av analysen, som publicerades i oktober, visar att ca 30 procent av de testade produkterna innehåller otillåtna halter av bly.

2012-01-02

Naturvårdsverket följer förändringarna av nedfallet av metaller över Sverige och har vart 5:e år sedan 1975 utfört mätningar av metaller i mossa. Resultatet av undersökningen för 2010 har nu under hösten blivit klart.

2011-05-15

Nu har Mattias Olsson och Helena Norin utrett och redovisat delar av en rapport om viltolyckor på järnväg som nu publiceras. Rapporten innehåller en undersökning med extra fokus på sambandet vegetation och påkörning av älg och rådjur.

2011-04-07

Nu finns färska data kring igelkottens utbredning i de 14 kommunerna i Fyrbodal. Är den helt försvunnen från landsbygden?

2010-10-10

Det kryper inpå bara skinnet - se filmen Underkastelsen och diskutera kemikalierna i vår vardag. Filmen handlar om hur vi och våra barn, födda och ofödda, invaderas av kemikalier.

Sidor