Aktuellt

2010-05-11

En ny tvärförbindelse mellan E20 och riksväg 40 planeras. I en rapport som Mattias Olsson på EnviroPlanning varit med och tagit fram beskrivs områdets unika natur och hur man bäst kan bevara de ekologiska sammanhangen i landskapet med hjälp av större faunapassager och ekodukter.

2010-04-30

I Göteborg har miljöförvaltningen under ett par år försökt öka kunskapen om de kemikalier som finns i textil. Kemikalierna kan skada hälsan och miljön. Mindre affärer och företag har besökts i ett dialogprojekt - resultatet är att kunskapen behöver ökas ännu mer.

Sidor