Aktuellt

2010-10-10

Det kryper inpå bara skinnet - se filmen Underkastelsen och diskutera kemikalierna i vår vardag. Filmen handlar om hur vi och våra barn, födda och ofödda, invaderas av kemikalier.

2010-09-18

Helena Norin har intervjuats i GP om hur bly i läppstift kan påverka kroppen och organismer i natur en. Bly är cancerogent och påverkar bland annat fertiliteten, nervsystemet, och orsakar långtidseffekter i vattenmiljöer och hos organismer.

2010-09-10

På lördag (11/9 2010) klockan 06.14 sänder P1 ett inslag i Naturmorgon om naturen kring den rumänska byn Botiza. Här har tiden stått stilla och markerna brukas snarare som vid förra sekelskiftet än enligt dagens metoder.

2010-05-11

En ny tvärförbindelse mellan E20 och riksväg 40 planeras. I en rapport som Mattias Olsson på EnviroPlanning varit med och tagit fram beskrivs områdets unika natur och hur man bäst kan bevara de ekologiska sammanhangen i landskapet med hjälp av större faunapassager och ekodukter.

2010-04-30

I Göteborg har miljöförvaltningen under ett par år försökt öka kunskapen om de kemikalier som finns i textil. Kemikalierna kan skada hälsan och miljön. Mindre affärer och företag har besökts i ett dialogprojekt - resultatet är att kunskapen behöver ökas ännu mer.

Sidor