Anna Dahlén

Anna Dahlén är biolog och miljövetare och arbetar bland annat med miljökonsekvensbeskrivningar och miljöutredningar inom samhällsplanering. Hon har stor fältvanan och gör naturinventeringar bland annat av fågel. Anna arbetar också med infrastruktur som beställarstöd i tidiga skeden såväl som i bygg- och anläggningsskeden. Hon har i tidigare anställningar arbetat som miljö- och hälsoskyddsinspektör med tillsynsarbete enligt miljöbalken. Hon har även lång erfarenhet av arbete med utbildning och pedagogisk framställning.