Charlotte Lindström

Charlotte Lindström är biolog med inriktning mot samhällsplanering. Hon har i sin tidigare anställning vid Länsstyrelsen arbetat med infrastrukturplanering samt prövning- och tillsynsarbete enligt miljöbalken. Hon har bland annat mångårig vana som länsansvarig vid granskning av MKB, vägledning och prövning av naturvårdsärenden som prövas enligt 7, 8 och 12 kapitlet i Miljöbalken, bland annat Natura 2000-tillstånd och artskyddssamråd/dispenser. På EnviroPlanning arbetar Charlotte bland annat med miljöprövning och ansökan tillstånd vattenverksamhet för infrastrukturprojektet Västlänken.

Charlotte är stationerad i Örebro och har kunder över hela Sverige.