Christian Åberg

Christian har mycket lång erfarenhet av biologisk byggledning vid byggnation inom vattenmiljöer. Han har som konsult lett och ansvarat för projektering och framtagning av bygghandlingar för byggnation i vattenmiljöer i ett tiotal år. Han är expert inom vattenanknuten miljövård, restaurering av vattenmiljöer och utför inventeringar av både marin och limnisk miljö samt leder fiskevård, provfisken med elfisken och upprättar miljökonsekvensbeskrivningar. Han har också lång erfarenhet från arbete i Länsstyrelser i nuvarande Västra Götalands och Kristianstads län. Christian har dykcertifikat och är certifierad för vattenprovtagning av recipienter.