Elin Holgérus

Elin Holgérus är landskapsarkitekt med inriktning mot hållbarhet och klimatanpassning. Hon har en bred kompetens inom stads- och landskapsplanering, design och utformning, skötsel och förvaltning av natur- och parkmark. Hon är särskilt intresserad av hur en urban miljö kan ge rum åt en organisk natur som bidrar till människors rekreation och samtidigt är viktiga biotoper för djur och växter. Elin har bland annat god kompetens att arbeta med klimatanpassning och dagvatten-hantering genom blå-gröna strukturer efter studier på Köpenhamns universitet och i sitt examensarbete. Elin arbetar i projekt inom miljö- och samhällsbyggnad.