Helena Norin

Helena Norin är civilingenjör i kemiteknik och uppdragsledare med organisationsutveckling som specialitet. Hon har i tidigare anställningar ansvarat för framtagning av kriterier för miljömärkningen ”Bra Miljöval” och har stor kunskap i miljöbedömning av kemiska produkter och opinionspåverkan i kemikaliefrågor. Hon har lång internationell erfarenhet från kemikalie- och konsumtionsfrågor med ett stort kontaktnät inom EU och i utvecklingsländer. Hon har ansvarat för ett flertal projekt om varors innehåll av kemikalier. Helena är en mycket driven skribent och van att författa rapporter för såväl media, allmänhet sakkunniga som beslutsfattare.