Kerstin Larsson

Kerstin Larsson har mer än tjugo års erfarenhet av samhällsplanering, projektering och miljökonsekvensbedömning för statliga verk, kommuner och industri. Sedan år 2000 ansvarar hon för EnviroPlanning AB och arbetar med analys och utredning inom miljö- och samhällsplanering samt vid lokaliserings- och markanvändningsfrågor. Kerstin arbetar i huvudsak med projektledning i tidiga skeden.