Sofia Berg

Sofia Berg är disputerad inom teoretisk biologi med inriktning mot ekologi. I avhandlingen presenteras metoder för att identifiera olika arters bidrag samt påverkan på ekosystemet. Efter disputationen har Sofia tjänstgjort som forskningsassistent vid Sveriges lantbruksuniversitet där hon arbetat med miljöövervakning av odlingslandskapet. Sofia har stor fältvana av naturvärdesinventeringar och artinventeringar i terrestra naturmiljöer. Hon arbetar också som miljöspecialist avseende terrestra och limniska miljöfrågor i miljöprövningsuppdraget Västlänken för miljödomsansökan och i miljökonsekvens-beskrivningen. Sofia har även vana av att driva egna forskningsprojekt och de främsta specialistkunskaperna finns inom ekologi, naturvårdsbiologi, metodik och statistik.

Sofia är stationerad i Skövde och har kunder över hela Sverige.