Sofia Willebrand

Sofia Willebrand är ekolog med speciellt intresse i viltekologi. Hon har studerat till Master inom Ekologi och naturvård vid Uppsala universitet. Under sin utbildning fokuserade Sofia på svensk ekologi och har erfarenhet från inventering av både betesskador från klövvilt samt kartering av vanliga kärlväxter. Ekologisk metodik samt viltekologi tillhörde Sofias fördjupningskurser under hennes avslutande år på utbildningen där hon bland annat utvecklade en metod för att identifiera sträckor med förhöjt antal viltolyckor längs järnväg. Sofia har också stor erfarenhet av geografisk analys (GIS) och har drivit utvecklingen av analyser av viltolyckor på väg och järnväg. Som konsult är Sofia engagerad och drivs av att utforska nya områden med inriktning på ekologisk metodik och analys.