Tim Hipkiss

Tim Hipkiss är disputerad biolog med inriktning mot ekologisk zoologi. Innan han började på EnviroPlanning arbetade Tim som projektledare på Sveriges lantbruksuniversitet i drygt tre år, där han undersökte hur kungsörnar i norra Sverige påverkas av vindkraftsetablering. Numera erbjuder Tim stöd till vindkraftsbolag och myndigheter som vill minimera vindkraftsverks påverkan på naturmiljön. Tim arbetar med miljöstöd även inom infrastrukturprojekt, under planerings- bygg- och driftsfaser. Detta kan innebära miljöövervakning innan och efter byggfasen, samt kompensationsåtgärder.