Beställarstöd Miljöspecialist i Arbetsplan och Bygghandling, E6/Väg 161, Ny Nordlänk Norr Torp köpcentrum, Uddevalla

Uppdragsgivare: 
Trafikverket
Tidsperiod: 
2011-

Utbyggnad av ny trafikled och trafikplats i samband med kraftig utbyggnad av Torp köpcentrum från en handelsyta om 80 000 m2 till 200 000 m2.Ledning av Trafikverkets miljöarbete, med expertstöd avseende samtliga miljöfrågor i projektet som innebär betydande miljöpåverkan. Huvudsakliga miljöfrågor är naturmiljö, kulturmiljö och komplicerad dagvattenproblematik.

Projektets anläggningskostnad cirka 250 milj

Kontaktperson: