Beställarstöd Miljöspecialist i projektet Väg E6 Uddevalla-Svinesund, delen Pålen-Tanumshede, genom Världsarv Tanum

Uppdragsgivare: 
Trafikverket
Tidsperiod: 
2009-

Specialiststöd för beställare i projektet med rådgivning, utvärdering av tidplan, kalkylkostnader och genomförande frågor. Vägdragningen går genom det känsliga området Världsarv Tanum, med spår av människans brukande sedan 8000 år med bland annat stora områden med hällristningar och vidsträckta odlingslandskap. Föredragande i Mark- och Miljödomstolen för tre tillståndsärenden för vattenverksamhet, bl a 300 m lång Tunnel genom Gerumsberget och 200 m lång broöver Gerumsälven.

Projektets anläggningskostnad cirka 710 miljoner.

Kontaktperson: