Handläggare Förstudie, Väg E6, Faunapassager Sandsjöbackaområdet

Uppdragsgivare: 
Trafikverket
Tidsperiod: 
2012-

Handläggare i Förstudie omfattande ekoduktstudier av större faunapassage mellan Göteborg och Kungsbacka. Deltar i EnviroPlannings förstudie som handläggande konsult av momenten fyrstegspricipen, projektrisker Exonaut, konsekvensbedömning, planeringsfrågor samhälle, tidsplan, kostnadsanalys, genomförbarhet samt konsekvenser under byggtiden.

Kontaktperson: