Teknikansvarig Miljö och MKB-ansvar, Förstudie E45, Slakthusmotet.

Uppdragsgivare: 
Trafikverket som underkonsult till ÅF Infrastructure
Tidsperiod: 
2012-

Teknikansvarig Miljö i framtagning av Förstudie och Genomförandestudie. Omfattar samordning och kvalitetsäkring av konsultens arbete under framtagning av Förstudien. Trafikplatsen är en av de större i Göteborg och kommer att förse Marieholmsförbindelsen med trafik. Projektets anläggningskostnad cirka 250 milj.

Kontaktperson: