Teknikansvarig Miljö och MKB-ansvar, Station Korsvägen, Västlänken. Järnvägsplan och Systemhandling

Uppdragsgivare: 
Trafikverket som underkonsult till ÅF Infrastructure
Tidsperiod: 
2012-2014

Teknikansvarig Miljö och MKB-ansvarig för miljöarbetet i järnvägsplan och systemhandling. Omfattar samordning och kvalitetsäkring av konsultens miljöarbete för deluppdrag Stations Korsvägen. Projektets totala anläggningskostnad cirka 20 miljarder.

Kontaktperson: