Teknikansvarig Miljö, Väg 27, Viared-Kråkered, Totalentreprenad

Uppdragsgivare: 
Trafikverket som underkonsult till ÅF Infrastructure
Tidsperiod: 
2012-

Teknikansvarig Miljö i framtagning av underlag inför totalentreprenad. Omfattar samordning och kvalitetsäkring av konsultens arbete under framtagning av underlag för upphandling av entreprenör. Specialiststöd avseende entreprenadjuridiska frågor som underlag till AF, TB mm. Projektet är ett pilotprojekt avseende ny entreprenadform för Trafikverket. Projektets anläggningskostnad cirka 250 milj.

Kontaktperson: