Projekt

Här hittar du exempel på projekt som vi jobbat med nyligen. I menyn till höger väljer du det område du är mest intresserad av. Här nedanför finns de allra nyaste projekten.

Jämförelse av ingående bedömningsparametrar i kriterier från Bra Miljöval, GOTS och USDA och lättfattlig beskrivning av unika krav för respektive märkning.

Referensprovtagning och analys av känsliga vattendrag med fältutrustning, kontroll av påverkan från dagvatten.

Projektledning MKB Station Korsvägen samt underlag Kulturmiljö, Naturmiljö, Rekreation.

Identifiering av möjliga metoder för omhändertagande av silverhaltig röntgenfilm. Bedömning av bästa möjliga teknik för att ta hand om röntgenfilm.

Uppdragsledare för Riskutredning farligt gods för ny detaljplan för del av Gamlestaden. Området berörs av fyra järnvägslinjer och en motorväg. Utredning av risknivå samt presentation av riskreducerande åtgärder.

Identifiering av ingredienser i tvättmedel i Italien, Spanien, Belgien och Portugal med oönskade effekter på miljö och hälsa.

Utformning av nya krav på kemikalier i Bra Miljöval-kriterier för textil. Stöd vid handläggning av ansökningar.

Framtagning av europeisk konsument- och miljörörelses syn på förbättringar som behövs i EU-blomman för tvål och schampo respektive målarfärg för inom- och utomhusbruk. Deltagande i EU-kommissionens arbetsgrupper.

Jämförelse av ingående bedömningsparametrar i kriterier från Bra Miljöval, GOTS och USDA och lättfattlig beskrivning av unika krav för respektive märkning.

Genomgång och korrigering av Naturskyddsföreningens hemsida med syfte att rätta föråldrad information och felaktigheter inom delar som rör kemikalier eller materialval.

Sidor