Byte till mindre farliga kemikalier

I många fall går det att minska miljöpåverkan genom att byta ut kemikalier mot andra som är mindre skadliga för miljön. För att göra detta krävs dock kunskap om vilka ämnen man bör undvika och vad som fungerar som ersättare. EnviroPlanning kan jämföra olika kemiska produkter baserat på miljöfaran som utgörs av de ingående ingredienserna. På så vis blir det enkelt att välja det miljövänligaste alternativet.

Kontaktperson: