Fågelinventering

Fåglar kan vara känsliga för förändringar i miljön som uppstår vid olika aktiviteter. För att avgöra vad det finns för fåglar i ett område, och om några av dessa är extra skyddsvärda, behöver en inventering av fågelfaunan göras. EnviroPlanning har stor erfarenhet av att inventera fåglar, till exempel i samband med olika infrastrukturprojekt

Video, Inventering av Nattskärra