Farobedömning

Många kemikalier har egenskaper som på ett eller annat sätt kan vara skadliga för miljön eller människors hälsa. Genom att göra en farobedömning av de kemikalier som förekommer i en produkt kan man välja bort produkter som innehåller kemikalier med oönskade egenskaper. En farobedömning är en relativt enkel bedömning där enbart kemikaliernas egenskaper beaktas. Vill man få en bättre bedömning kan man istället göra en riskbedömning. Men det kräver mer information och tar längre tid.

Kontaktperson: