Fladdermusinventering

Alla fladdermöss i Sverige är fridlysta, dvs. skyddade av artskyddsförordningen. Det innebär att det är förbjudet att fånga, döda, flytta eller förstöra fladdermössens boplatser. Dessa nattlevande djur artbestäms och inventeras med hjälp av ultraljudsdetektorer. EnviroPlanning kan erbjuda tjänster inom alla områden där det finns behov av att utreda och/eller inventera fladdermusfaunan, som exempelvis vid vindkraftsprojekt, detaljplanearbete eller allmänna artkarteringar/uppföljningsprogram.

Kontaktperson: