Kemikaliebedömning

Vi granska de kemikalier ni använder. Har ni redan egna kemikaliekrav kan vi kontrollera att leverantörerna lever upp till dem. Saknar ni egna krav idag kan vi hjälpa er att formulera dem så att de hamnar på rätt nivå för eran verksamhet. Vi utför både enklare farobedömningar, där kemikaliers egenskper sätts i fokus, och mer avancerade riskbedömningar där exponeringen för djur och människor vägs in. Den europeiska kemikalielagstiftningen REACH har lett till att många blivit mer medvetna om de kemikalier som används, vilket betyder att det har blivit viktigare att visa att man har ett aktivt arbete för att minska riskerna för såväl miljö som människors hälsa.

Tjänster

I många fall går det att minska miljöpåverkan genom att byta ut kemikalier mot andra som är mindre skadliga för miljön. För att göra detta krävs dock kunskap om vilka ämnen man bör undvika och vad som fungerar som ersättare. EnviroPlanning kan jämföra olika kemiska produkter baserat på miljöfaran som utgörs av de ingående ingredienserna. På så vis blir det enkelt att välja det miljövänligaste alternativet.

Kontaktperson:

Många kemikalier har egenskaper som på ett eller annat sätt kan vara skadliga för miljön eller människors hälsa. Genom att göra en farobedömning av de kemikalier som förekommer i en produkt kan man välja bort produkter som innehåller kemikalier med oönskade egenskaper. En farobedömning är en relativt enkel bedömning där enbart kemikaliernas egenskaper beaktas. Vill man få en bättre bedömning kan man istället göra en riskbedömning. Men det kräver mer information och tar längre tid.

Kontaktperson: