Miljöbyggledning

EnviroPlanning har erfarenhet av att delta på plats med miljökompetens under byggtiden. Våra erfarna konsulter kan då hjälpa både beställare och entrepenörer att utföra arbetet enligt gällande regler med avseende på miljöhänsyn. Det kan till exempel handla om att sätta upp staket runt skyddsvärda träd, att vid grävarbeten undvika att grumla vattendrag så att fisk påverkas, eller att ha kontroll på byggmaterial så att inga gifter sprids till grundvattnet.