Miljögiftsövervakning

Användningen av kemikalier i samhället ökar hela tiden, och mycket av det vi använder hamnar till slut i naturen. Trots att många kemikalier idag genomgår såväl faro- som riskbedömning händer det att halterna i naturen blir så höga så att växter och djur påverkas. För att få en uppfattning om hur höga halterna är krävs det att man går ut i naturen och samlar in prover som sedan analyseras. EnviroPlanning har experter som kan lägga upp program för miljögiftsövervakning och certifierad personal som kan samla in prover. Analyserna utförs sedan på ackrediterade laboratorier.