Miljökonsekvensbeskrivning, MKB

En miljökonsekvensbeskrivning (MKB) utförs för att skapa en helhetsbild av miljöpåverkan från en planerad verksamhet. För alla planerade verksamheter som har betydande miljöpåverkan krävs en MKB som en del i tillståndsprocessen, vilket regleras av miljöbalken. EnviroPlanning har erfarenhet av MKB vid olika samhällsbyggnadsprojekt. Vi kan både ta fram den information som krävs, till exempel genom naturvärdesinventeringar, och sätta ihop informationen till en MKB. Genom vår kombinerade natur- och kulturmiljökompetens kan vi ge en bred analys som tar hänsyn till natur- och kulturvärdens samverkan i landskapet.