Miljösäkrad samhällsbyggnad

Människans utbredning är ofta ett hot mot den biologiska mångfalden, men det går att planera samhället på ett sätt så att påverkan på miljön minskar. Till exempel så kan vägar byggas så att djur kan passera på ett säkert sätt, vilket minskar risken för lokal utrotning då naturen stängslas in. Ett annat exempel är att leda om dagvattnet så att det inte skadar fisken i bäcken. Hur samhället byggs påverkar både människor och miljö. EnviroPlanning har erfarenhet av att vara miljö- och specialiststöd i stora och små projekt, och har stor erfarenhet av att vara beställarens miljöledare. I dessa projekt är det vanligt att EnviroPlanning jobbar mycket nära våra kunder.

EnviroPlanning har erfarenhet av att vara projektledare samt miljö- och specialiststöd i stora och små projekt, och har stor erfarenhet av att vara beställarens miljöledare. I dessa projekt är det vanligt att EnviroPlanning jobbar mycket nära våra kunder.