Miljöuppföljning

Efter ett ingrepp i miljön är det viktigt att följa upp hur naturen utvecklas. Denna uppföljning är ofta specifik för situationen och kan handla om att kontrollera att kompensationsåtgärder fungerar eller att höga naturvärden bevaras. EnviroPlanning har lång erfarenhet av denna typ av uppföljningar och arbetar både på land och i vatten.