Restaurering och återställning

Det finns idag många naturområden som skulle kunna ha ett högt ekologiskt värde, men där männsklig exploatering har förstört dessa förutsättningar. Ofta går det att, åtminstonde delvis, återställa det höga naturvärdet genom restaurering av naturmiljön.  

Tjänster

Mänsklig exploatering har påverkat många vattendrag så att de inte längre fyller samma ekologiska funktion, till exempel har många lekbottnar försvunnit. Ofta går det att återställa en funktionell miljö genom att fysiskt ändra miljön, till exempel med hjälp av erosionsskydd och genom att lägga ut lämpligt bottensubstrat.