Retrospektiv ekologisk riskbedömning

En retrospektiv ekologisk riskbedömning utförs för att ta reda på orsaken till en observerad skada i naturen. Det kan handla om att bottenfaunan i ett vattendrag är förändrad eller att fisken uppvisar skador. Genom att titta på de avlopp som når vattnet, och utföra en ekologisk riskbedömning för de kemikalier som ingår, så kan man bedöma risken att det är dessa ämnen som orsakar problemen. Ibland kan det också bli nödvändigt med uppföljande mätningar, till exempel av kemikaliehalter eller en kontroll av fiskens hälsa. Konsulter på EnviroPlanning har erfarenher av denna typ av undersökningar för avloppsvatten, dagvatten och lakvatten från deponi.