Screening av miljögifter

Screening av miljögifter utförs för att få en uppfattning om förekomsten i miljön av ämnen som används i stora mängder eller som har egenskaper som innebär en miljörisk. Screening är ofta fokuserad på platser där man kan förvänta sig de högsta halterna, till exempel utanför kommunala reningsverk, industrier och deponier. EnviroPlanning har erfarenhet av att lägga upp försöksprogram för screening och har certifierad personal som kan ta prover.