Tidiga skeden Väg och järnväg

När man bygger väg och järnväg är det viktigt att miljöhänsyn kommer in redan på planeringsstadiet. Bygg- och anläggningsverksamhet innebär ofta ingrepp i natur- och kulturmiljö. För att minimera bestående skador i miljön är miljösäkring från projekteringsfas till färdigt objekt oerhört viktigt. EnviroPlanning fungerar som miljöstöd/ specialiststöd i stora projekt och har stor erfarenhet av att vara beställarens miljöledare. I dessa projekt jobbar EnviroPlanning mycket nära våra kunder.