Tillståndsansökan vattenverksamhet

Vid väg- och järnvägsbyggen blir det ibland nödvändigt att utföra arbete som syftar till att påverka grund- och ytvatten. Det kan till exempel handla om att leda bort eller ändra grundvattennivån, eller förändra djup eller läge av ett vattendrag. För att utföra denna typ av arbeten krävs ett tillstånd till vattenverksamhet. EnviroPlanning hjälper till med att formulera ansökan och att vidta åtgärder för att arbetet inte skall påverka vattenmiljön långsiktigt.