Utvärdering av miljöpåverkan

För att säkert veta hur miljön påverkas av en viss aktivitet eller händelse krävs det ofta att en nogrannt genomtänkt studie görs. Ett exempel på en metod som kan användas är Before-After-Control-Impact (BACI). Det undersökta området övervakas då innan och efter aktiviteten, och resultaten jämförs med ett opåverkat kontrollområde. BACI kan användas med många olika metoder för miljöövervakning, till exempel florainventering, elfiske och miljögiftsanalyser.