Välkommen till EnviroPlanning

EnviroPlanning AB grundades år 2000 och ägs av sina medarbetare. Vi erbjuder konsulttjänster inom Akvatisk biologi, Biologisk mångfald, Miljösäkrad samhällsbyggnad och Hållbar kemikalieanvändning. Vi hjälper våra kunder bland annat med kvalificerad rådgivning, utredningstjänster, ledningsstöd och bemanning. Du finner några av våra tjänster beskrivna ovan under "Tjänster", och du finner en del av de uppdrag vi arbetar eller har arbetat med under "Projekt".

Kunskap utgör kärnan i alla våra produkter. För att ständigt hålla oss och våra kunder ajour med utvecklingen anordnar vi löpande seminarier och utbildning. Föreläsarna kommer dels från organisationer med spetskompetens, som länsstyrelser, universitet eller framgångsrika företag och dels från EnviroPlanning.

Om Du vill ha nyheter och inbjudan till våra kommande seminarier är Du varmt välkommen att anmäla Ditt intresse, du finner kontaktinformation till oss här vid sidan eller under fliken "Kontakt".