Vårt uppdrag: en planet i balans.

En partner att luta sig mot.

Vi leder vägen i uppbyggnaden av ett grönt samhälle i ekologisk balans. Med innovativa perspektiv, lång erfarenhet och stort engagemang är vi en partner som du kan lita på. Och luta dig mot.

Tillsammans med våra kunder gör vi skillnad. På riktigt.

Vi hjälper kunder inom lokala, regionala och nationella myndigheter, privata bolag och fristående organisationer att göra verkliga förflyttningar mot mindre miljöbelastning. Våra experter inkluderar biologer, miljövetare, vattenbiologer, civilingenjörer och ekotoxikologer. Tillsammans tar vi oss an dina utmaningar med personligt engagemang, trygg kompetens och hög kvalitet.