Biotopförbättrande åtgärder i Rallatebäcken

Uppdragsgivare: 
Trafikverket
Tidsperiod: 
2012

Utläggning av natursten i Rallatebäcken som ett led i de återställningsarbeten vid utbyggnaden av E45 som har förekommit.

Dela