Bristanalys Region Väst - Hjortdjur

Uppdragsgivare: 
Vägverket
Tidsperiod: 
2009-

Analys och skrivande av bristanalys för hjortdjur. I arbetet identifieras barriärer längs vägnätet och sedan skapas en prioriteringslista för åtgärdsprogram.

Dela