EnviroPlannings nya fladdermusexpert

Stefan Pettersson har börjat hos oss och förstärker EnviroPlannings team av biologer. Stefan är disputerad ekolog och expert på fladdermöss. Han har genomfört ett stort antal inventeringar och utredningar av fladdermusfaunan inom vindkraftsprojekt, både vid planerade vindkraftsparker och inom kontrollprogram vid befintliga parker. Välkommen Stefan!

Dela