Karolina Nittérus

Förstärkning till Linköping

Vi är glada att kunna hälsa Karolina Nittérus välkommen till oss! Karolina är seniorkonsult och disputerad inom naturvårdsbiologi och tillämpad miljövetenskap. Hon har arbetat som expertstöd och processansvarig i större infrastrukturprojekt och miljökonsekvensutredningar inom samhällsbyggnad som konsult för bl.a. Trafikverket. Dessutom har hon varit handläggare vid flera länsstyrelser med ansvar för åtgärdsprogram för hotade arter, Natura 2000, projekt vitryggig hackspett mm.

På EnviroPlanning förstärker Karolina vårt team i Linköping där hon arbetar med olika naturvårdsuppdrag och MKB inom infrastruktur- och samhällsbyggnad.

Dela